Ямарваа нэг зүйлийг бүтээхэд харьцаа, модул гэх зүйл асар их нөлөөлдөг. Энэ зүйлс байснаар бүтээж байгаа зүйлс ч зөв тохиромжтой харагдана. Байгал дэр байгаа зүйлс хүртэл энэ зүйлсийг агуулж байдаг.

Хэрэг гаргаж үзээрэй...
0 сэтгэгдэл :

Сэтгэгдэл бичэх бол Name/URL юм уу, хэрэв google id тай бол түүгээрэй бүртгүүлж сэтгэгдэлээ үлдээгээрэй. Блогт минь орж, сэтгэгдэл үлдээж байгаад баярлалаа. Таны сэтгэгдэлд удаахгүй хариу өгөх болно. Таныг хүндэтгэсэн: Блогийн толгойлогч ME